Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mężczyzna jest psychicznie słabszy od kobiety, a cała siła fizyczna jest mu potrzebna po to, aby ten fakt ukryć
— Piotr Adamczyk "dom tęsknot"
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viavstane vstane
0452 8f8f 420
Reposted fromyourholypope yourholypope viaretaliate retaliate
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromrol rol viaromantycznosc romantycznosc
4310 4a83
Reposted fromyamigirl yamigirl viarybasferyczna rybasferyczna
 miłość zarezerwowana jest dla kobiet.  
— auguffina
Reposted byffina ffina
co konkretnie?
7164 31c8 420
Reposted fromonnomnom onnomnom viauhuhu uhuhu
umawiasz się na piątą, na siódmej Ciebie brak
bo Twój zegarek spóźnia conajmniej kilka lat
— Zaucha
2610 38b8 420
Reposted fromlugola lugola vialubie-lato lubie-lato
1020 01a9 420
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viaaynis aynis
1317 c4f4 420
Reposted fromerial erial viawerandaa werandaa
Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...
— Juliusz Słowacki "Testament mój"
Reposted byffinaundressme
6303 64d4 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaretaliate retaliate
Cisza. Huk. Drzwi. Gestapo. 
Tylnymi drzwiami!! 
Na nic to 
upada od kuli , co utkwiła w sercu 
I juz tam jest. 
Już się wita z aniołami 

— Przysługa
Reposted byffina ffina
1386 c209 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacats cats
2160 960e 420
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viamaardhund maardhund
6566 dff4 420
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl